Tidigare

Vad finns? Campus Norrköping, torsdag, 22 mars 2018 14:00-15:00.

Vad finns? De Geergymnasiet, torsdag, 1 december 2016 14:00-15:00.

100 år med allmänna relativitetsteorin. Einstein – vetenskapen, kulten och kulturen, Filosofiska föreningen vid Linköpings universitet, måndag, 14 mars 2016 19:00-20:30. Offentligt föredrag.

Bildningen bär man med sig. Om vikten av utantillkunskaper i Googles tidevarv, Hedvigs kyrka, onsdag, 24 februari 2016, kl 11:45 – 12:10. Offentligt föredrag.               

Hundra år med allmänna relativitetsteorin – från kosmologi till GPS, Visualiseringscentrum C, föreläsning i serien Samtal vid strömmen, Visualiseringscentrum C, 3 december 2015.

100 years – The general theory of relativity, offentlig föreläsning vid Linköpings universitet, 18 november 2015.

Hållbart ledarskap, föreläsning för chefskursen vid Linköpings universitet, 7 oktober 2015.

In vino veritas, kåseri vid Filosofiska föreningens årsmöte, januari 2014.

Ledarskap – akademiska särdrag, föreläsning för rättsavdelningen vid Linköpings universitet, 28 augusti 2013.

Kvantmekanikens filosofi, lunchföredrag på Rotary i Norrkoping, 9 maj 2012.

The Nobel prize in physics 2011 and some relativistic cosmology, lunchföredrag för Acreo, mars 2012.

Kosmologiska konstanten, Machs princip och 2011 års Nobelpris i fysik, föredrag för Filosofiska föreningen, 13 februari 2012.

Finns överljushastighet och vad blir konsekvenserna? Lunchföredrag på Rotary i Norrkoping, 13 januari 2012.

Till den efemära bildningens lov, kåseri vid Filosofiska föreningens sommarfest, 13 juni 2011.

Tal till diplomanderna, Tekniska fakultetens examenshögtid, 28 maj 2005.

Djävulens trappa och andra naturformationer, kåseri vid filosofiska föreningens årsmöte, januari 2004.

Vad fel du tänkt fast det blev rätt, kåseri vid filosofiska föreningens årsmöte, januari 2001.