Kommande och nyliga

Vad finns? Vår förståelse av naturen från Thales till strängteori. Fysikhuset LiU, Ons 20 april, 2022, 17.30. Föreläsning för FORK academy för särskilt begåvade ungdomar.