Kulturrevolution nu?

19bda3f8-f000-4dcb-b991-6aa316e56799[1]I förstone tror man gärna att det lätt uppfostrande tilltalet i Miljöpartiets kulturpolitiska program hänger samman med budskapet på den söta bonaden i kulturministerns tjänsterum. De broderade blommorna kontrasterar effektfullt mot den sinistra förkunnelsen: ”Visst behöver vi en kulturrevolution nu”. Men vid närmare eftertanke finns det nog inget samband; bonaden är bara ytterligare ett exempel på vår tanklösa och överslätande attityd till kommunismens brott. Ytterligare en av alla de putslustiga och förminskande referenser till händelser med sjusiffriga dödstal som debattklimatet tycks tillåta.