Om ljus och mörker

Samuel Becketts kanske mest berömda rader finns i ”I väntan på Godot”: Kvinnan föder gränsle över en grav. Det glimtar till ett ögonblick, sedan är det natt igen.

Men svartsynen är missriktad; ljus och mörker är inte symmetriska. Så här skall det vara:

En kamera står med öppen slutare i mörkret. Det glimtar till ett ögonblick, exponeringen är för evigt.