Kort datum

ICA-handlaren lockar ånyo med sänkta priser på mjölk med kort datum. Detta osköna uttryck – varifrån kommer det? Är det den spruckna återklangen av 4:e raden i Shakespeares vackra 18:e sonett?

”Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate;
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date;
…”