Spontanitet

Spontanitet är det lilla barnets och den mycket självupptagnes kännetecken.