Insikt

Språket styr tanken – det upptäcker vi när det blir fel. När det blir rätt, är det vi själva som har tänkt.