Följa John

Trendkänslighet är inkompetensens ständiga följeslagare.