Med gott humör

De blixtrande kvicka elakheterna piggar oftast upp. Det är de mödosamt uttänkta tarvligheterna som gör ont.