Konstens frihet och Territorial pissing

Den gamla romantiska föreställningen om det skapande geniet som står utanför och ovanför de regler som gäller för oss andra har visat sig märkvärdigt seglivad. Dock mer på våra konsthögskolor än bland medborgarna i allmänhet.

Att förstöra gemensam egendom genom att klottra ner en tunnelbanevagn, att förtingliga medresenärerna genom att göra dem till ofrivilliga och passiva redskap för den egna kreativiteten och, slutligen, att skrämma människor genom att uppträda maskerat medan man genomför vandalismen – detta kan naturligtvis vara konst. Oetisk och olaglig konst, förvisso, men fortfarande konst.

Oetisk och olaglig konst kan till och med vara stor konst. (Även om Territorial pissing inte är det.) Det är inte det som är kontroversiellt i den pågående konstdebatten. Frågan är inte heller om vandalism bör beivras – det bör den självklart. Frågan är i stället om sådana uttryck bör godkännas som arbetsprov vid våra konsthögskolor!

Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria vid konsthögskolan i Malmö, skriver på Brännpunkt i SvD den 12 maj att konsthögskolorna måste kunna godkänna examensarbeten även om dom är etiskt problematiska eller olagliga. Annars hotas yttrandefriheten, nämligen.

På vilket sätt då, undrar man? Vilka väsentliga medborgerliga friheter hotas om inte konststudenter tillåts sätta sig över samhällets regelverk som en del av sin utbildning?

Bör en medicinsk högskola godkänna ett examensarbete där oetiska eller olagliga metoder använts för att få viktiga vetenskapliga resultat? Naturligtvis inte. Oetisk forskning och forskning som innebär att lagbrott begås kan naturligtvis vara stor vetenskap, men det är inte det som är frågan.

Det som examineras är studentens förmåga att bedriva vetenskap, javisst. Men inom ramen för den etik och moral som bland annat uttrycks i lag. Vetenskapsmannen står inte över övriga medborgare i kraft av sitt snille, sin kreativitet, eller skönheten i sina resultat.

Detsamma gäller rimligen även studenter vid våra konsthögskolor.